Smiles.bg  
   
 

Вижте осезаемата разлика

Сравнение при различните методи на лечение

Smiles.bg

РЕШЕНИЕТО С ПОСТАВЯНЕ НА МОСТ

При конвенционалното лечение, двата съседни на дефекта зъби трябва да бъдат изпилени, за да може да се постави мостът. Това обаче довежда до загуба на естествени зъбни тъкани, както и до потенциална загуба на кост, защото мостът не предава дъвкателното налягане на челюстните кости.


 

Smiles.bg

РЕШЕНИЕТО С ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТАТ

Ролята на импланта е да замести липсата на даден зъб по такъв начин, че да не се отнемат естествени тъкани от съседните зъби.

 
   
   
 
Smiles.bg