Smiles.bg  
   
 

От дизайн към усмивка: Лечебен план

Smiles.bg

Пътеводител към нова усмивка

Индивидуалната консултация, правилната диагноза и пълноценното лечение са съществени за провеждане на успешното лечение с импланти. Пътят до новата Ви усмивка често е доста по-кратък, отколкото си представяте.

 

ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА

Зъболекарят изследва и определя възможностите за  лечение на пациента като използва  рентгенологично изследване. Следва обсъждане с пациента на различните лечебни варианти.   Клиницистът използва гипсови модели и индивидулално рентгенологично изследване (рентгеновата снимка  или триизмерна компютърна томография), за да определи дължината, диаметъра и позицията на импланта . За да се постави имплант е необходимо наличието на достатъчен обем от кост.

Лечебен дневник

Има пациенти, при които се наблюдава недостатъчен обем от кост , поради което се налага възстановяване на костта. Това се случва, когато е изваден зъб преди много време. Тогава челюстната кост на мястото бавно изчезва. В последсвие тази кост трябва да се възстанови.

ИМПЛАНТИРАНЕ

Изкуственият зъбен корен (имплант) обикновено се поставя под действието на местна упойка. Зъболекарят подготвя подходящо ложе в челюстната кост, в което да бъде поставен импланта. В зависимост от индивидуалните особености, по време на оздравителният процес, може да бъде поставена временна корона върху импланта. Това позволява на пациента да се радва на хубава усмивка още в началото на лечението с импланти.

ОЗДРАВИТЕЛЕН ПРОЦЕС

След като имплантът е поставен за постигане на здрава връзка с костта е необходим оздравителен период от 6 седмици до няколко месеца . Около седмица след поставянето на импланта се отстраняват конците. Пациентът трябва да знае, че спазването на  старателна и постоянна орална хигиена е от съществено значение за оздравителния процес.

"НОВИЯТ ЗЪБ"

Дали ще се прави  корона, мост или протеза -зъботехническата лаборатория  винаги използва отпечатък с помощта на който да изработи индивидуална конструкция, която да се постави след оздравяването.

ГРИЖА

Също както естествения корен, така и при импланта  може да се наложи да  бъде отстранен в резултат на неправилна грижа. Извършването на периодична професионална хигиена и прегледи увеличава живота му. Лошата орална хигиена и пушенето могат да увредят импланта.

 
   
   
 
Smiles.bg